AKADEMSKI SEKTOR

Rešenja za optimizaciju univerzitetskih, seminarskih prostorija i auditorijuma na fakultetima i univerzitetima:

 

  • Sistemi za bežično prezentovanje i simultano povezivanje više uređaja.

  • Interaktivni monitori koji zbog svoje veličine i interaktivnosti predstavljaju idealno rešenje za manje prostorije. 

  • Edukativni softveri predstavljaju različita rešenja za prenošenje znanja iz specifičnih predmeta, kao i opciju online polaganja ispit-a, sa pokazivačem statusa studenata. 

  • Dokument kamere kao moderni grafoskopi u mogućnosti su bežično prenesu i prikažu bilo koji vizuelni sadržaj. Bežične dokument kamere kompanije AVer su naročito pogodne za velike prostorije.

  • Video projektori su idealna rešenja za prikazivanje sadržaja u velikim salama za predavanja i auditorijumima.

  • Video konferencijski sistemi vam omogućavaju daljinsko učenje i prenos audio i video zapisa bez kašnjenja.