DeskCabby

1/5

Uštedite vreme i bezbedno skladištite i punite do 12 USB uređaja u kompaktnom DeskCabby kabinetu za punjenje. Uređaj poseduje funkciju pametnog i ravnomernog punjenja, a na LED indikatoru možete lako proveriti status. Ovaj kabinet za punjenje raspolaže funkcijom sinhronizacije koja omogućava centralno upravljanje svim uređajima, kao i simultane instalacije softvera i slično preko USB hub-a. DeskCabby kabinet za punjenje raspolaže integrisanim coolerom kao i prednjim i zadnjim vratima na zaključavanje. Spakujte vaš digitalni koncept nastave efikasno, sigurno i brzo u DeskCabby kabinet za punjenje.