DIGITAL SIGNAGE MONITORI

Digital Signage ekrani omogućuju neprekidan prikaz različitog sadržaja. Pogodni su za prikaz važnih informacija, promena u rasporedu, oglašavanje i bilo koji prikaz multimedijalnog sadržaja. Zamenite naporno pisanje Emailova i štampanje informativnih letki i jednostavno prikažite sadržaj i informacije na digitalan, ekološki način putem digital signage ekrana. Povežite računar sa ekranom, pustite sadržaj putem USB Flash Drive-a ili preko lokalne mreže.

NEC Multisync E327
NEC Mulisync digital signage monitori AV rešenje za edukaciju i biznis Beograd Srbija www.divi.rs
NEC Multisync Q Series