DOKUMENT KAMERE

Dokument Kamere predstavljaju modernu generaciju grafoskopa. Prikažite bilo koj predmet ili dokument u visokokvalitetnoj rezoluciji. U zavisnosti od modela, možete prilagoditi model vašim potrebama. Dokument kamere iz ponude DIVI-a imaju mnogobrojne praktične funkcije, počevši od LED osvetljenja, daljinskog upravljača, bežičnog povezivanja, fleksibilnog vrata kamere, optičkog i digitalnog zoom-a, do softvera za direktno beleženje na prikazanom predmetu ili dokumentu.