Kramer Via Connect Pro

Kramer Via Connect Pro rešenje za digitalnu bežičnu prezentaciju Beograd Srbija www.divi.rs

VIA Connect PRO je bežični prezentacioni sistem za kolaboraciju. Sa bilo kog laptopa ili mobilnog uređaja, korisnici mogu da vide, uređuju ili komentarišu dokumente u realnom vremenu, dele fajlove i četuju sa pojedinačnim osobama ili grupom učesnika istovremeno. Moguće je prikazivanje do četiri ekrana na glavnom displeju, koji je vidljiv i dostupan za rad svakom učesniku sastanka, preko bilo kog mobilnog uređaja. Sistem podržava MacBook, iPad i iPhone kao i Android uređaje. 

 

Wireless.png
USB.png
HDMI.png